Svenskarna betalar mest för EU

Per person betalar du som svensk mer än någon annan EU-medborgare!

Trots Sveriges ringa storlek betalar vi mer totalt sett än Italien, ett land som är fyra gånger så stort som Sverige.

Men sett till kostnad per person är läget än dystrare: Svensken betalar absolut mest per person i hela EU.

Källa: Europaportalen

Fler sjuka EU-fakta

Bryssel är världens lobbyisttätaste stad

Bryssel är vilda västern för lobbyister och storföretag för att påverka EU-företrädarna att göra lagar som gynnar dem.

Sverige har lovat gå med i Euron

Trots att vi 2003 hade en folkomröstning om att inte gå med i EMU, har Sverige förbundit sig att gå med i valutaunionen

Vill du lämna EU?

    Arkiv Kandidater Valsedlar Faktabank om EU

    © 2019, Alternativ för Sverige. Ta tillbaka makten, Sverige ut ur EU!