EU förbjuder Sverige att sälja snus

Sedan 1992 får Sverige inte längre exportera snus på EU:s inre marknad.

Tidigare kunde vi exportera snus fritt, men 1992 beslutade EU att förbjuda det. Sedan dess är det förbjudet för Sverige att sälja snus till EU:s inre marknad - även till Norge, som är EES-medlem.

Snuset skulle egentligen förbjudas till försäljning även i Sverige när vi blev EU-medlem, men Sverige fick ett undantag i samband med EU-inträdet. Det har funnits försök att upphäva exportförbudet, men utan framgång. Så sent som i november slog EU-domstolen fast att förbudet ska fortsätta gälla.

Källa: Affärsvärlden 

Fler sjuka EU-fakta

Bryssel är världens lobbyisttätaste stad

Bryssel är vilda västern för lobbyister och storföretag för att påverka EU-företrädarna att göra lagar som gynnar dem.

Svenskarna betalar mest för EU

Per person betalar du som svensk mer än någon annan EU-medborgare!

Sverige har lovat gå med i Euron

Trots att vi 2003 hade en folkomröstning om att inte gå med i EMU, har Sverige förbundit sig att gå med i valutaunionen

Vill du lämna EU?

    Arkiv Kandidater Valsedlar Faktabank om EU

    © 2019, Alternativ för Sverige. Ta tillbaka makten, Sverige ut ur EU!