EU-lag står över svensk lag

Om en svensk lag och en EU-lag står emot varandra så är det EU-lagen som gäller. Sverige måste alltid följa alla befintliga EU-lagar och införa alla nya EU-lagar.

Sverige ska anpassa sin lagstiftning till EU-rätten. Sverige får inte ha lagar som strider mot EU:s regler. EU-rätten har alltid företräde enligt den så kallade företrädesprincipen, som är en rättspraxis som växt fram efter flera beslut i EU-domstolen.

Om en svensk lag och en EU-lag står emot varandra så är det EU-lagen som gäller. Sverige måste alltid följa alla befintliga EU-lagar och införa alla nya EU-lagar. Sveriges riksdag eller regering kan aldrig stoppa en enda EU-lag, oavsett hur impopulär den är.

Källa: Riksdagen

Fler sjuka EU-fakta

Bryssel är världens lobbyisttätaste stad

Bryssel är vilda västern för lobbyister och storföretag för att påverka EU-företrädarna att göra lagar som gynnar dem.

Svenskarna betalar mest för EU

Per person betalar du som svensk mer än någon annan EU-medborgare!

Sverige har lovat gå med i Euron

Trots att vi 2003 hade en folkomröstning om att inte gå med i EMU, har Sverige förbundit sig att gå med i valutaunionen

Vill du lämna EU?

    Arkiv Kandidater Valsedlar Faktabank om EU

    © 2019, Alternativ för Sverige. Ta tillbaka makten, Sverige ut ur EU!