EU-medlemskapet skrevs i hemlighet in i Sveriges grundlag

När EU-medlemskapet skrevs in i Sveriges grundlag gjorde det medvetet på sånt sätt att det aldrig skulle bli någon offentlig debatt om beslutet.

Det svenska EU-medlemskapet skrevs år 2010 in i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. Sveriges grundlagar kan bara ändras efter två likalydande beslut av riksdagen, där det måste ha hållits ett allmänt val mellan dessa beslut. Syftet med detta är att så avgörande frågor inte ska kunna beslutas lättvindigt utan en längre allmän debatt.

Men beslutet 2010 gick emot allt detta. Första beslutet fattades i juni 2010 av en helt enig riksdag bestående av de sju gamla partierna. Val hölls i september. I november 2010 fattades det andra beslutet, då endast med det nya partiet Sverigedemokraterna som motståndare. Inom loppet av bara fem månader hade man alltså skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen. Det svenska folket blev alltså aldrig informerade om grundlagsändringen under den pågående valrörelsen.

Till och med Mats Knutson på SVT kallade allt detta för ett ”historiskt beslut utan debatt”. Eftersom EU-medlemskapet nu är inskrivet i grundlagen kommer grundlagen alltså att behöva ändras för att lämna EU. Då med två likalydande beslut med ett val däremellan.

Varför det var så viktigt att skriva in EU-medlemskapet i grundlagen förklaras överhuvudtaget inte i propositionen som regeringen Reinfeldt lade fram (2009/10:80 En reformerad grundlag).

Källa: 
Regeringsformen, 10 §, Statsskickets grunder. “Sverige är medlem i Europeiska unionen.”

SVT

Fler sjuka EU-fakta

Bryssel är världens lobbyisttätaste stad

Bryssel är vilda västern för lobbyister och storföretag för att påverka EU-företrädarna att göra lagar som gynnar dem.

Svenskarna betalar mest för EU

Per person betalar du som svensk mer än någon annan EU-medborgare!

Sverige har lovat gå med i Euron

Trots att vi 2003 hade en folkomröstning om att inte gå med i EMU, har Sverige förbundit sig att gå med i valutaunionen

Vill du lämna EU?

    Arkiv Kandidater Valsedlar Faktabank om EU

    © 2019, Alternativ för Sverige. Ta tillbaka makten, Sverige ut ur EU!